1Пар. 18: 6 је ... Шта је 1Пар. 18: 6?
Дејвид пут [гарнизоне] у Сирији у Дамаску, и Арамејци постадоше Давидови поданици, и донео поклоне. И Господ је помогао Давиду где год је отишао. 2 Свет. 8: 14

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.