1Пар. 18: 7 је ... што је 1 пар. 18: 7?
А Давид узима златне штитове који су били од слуга Хададезера и довели их у Јерусалим. 2 Свет. 8: 7

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.