1Пар. 18: 9 је ... Шта је 1Пар. 18: 9?
А Имат, краљ Фој, чуо да је Давид уништио сву војску Хададезера, краља Зобаха. 2 Свет. 8: 9

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.