1Пар. 19: 1 је ... Шта је 1Пар. 19: 1?
Након тога умро Наас краља Амонаца, а његов син завлада мјесто њега. 2 Свет. 10: 1

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.