1Пар. 2:18 је ... што је 1 пар. 2: 18?
, Калеб, син Хесрон роди децу Азуба његова супруга [њихов] , и Јериотх, а ово су синови: Јесхер, Совав и Ардон.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.