1Пар. 2: 19 је ... Шта је 1Пар. 2: 19?
А Азуба умро; Калеб је узео у Ефрату, а она му је родила Хур.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.