1Пар. 2:22 је ... Шта је 1Пар. 2: 22?
Сегоуве роди Јаира и имао је двадесет три града у земљи Гилеада.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.