1Пар. 2:25 је ... што је 1 пар. 2:25?
Синови Јерахмеела првенца Хесрон били, првенац Рам, [фор њега] Вуна, Орен, Озем и Ахијах.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.