1Пар. 2:26 је ... што је 1 пар. 2: 26?
Херахмел је имао другу жену, њено име је Афар; она је Онамова мајка.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.