1Пар. 2:29 је ... што је 1 пар. 2: 29?
Име супруге Абисхур је Абихаил, и она му роди Ахбан и Молида.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.