1Пар. 2: 31 је ... што је 1 пар. 2: 31?
Син Апахима: Исхии. Син Исхии: Схесхан. Син Схесхан: Ахлаи.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.