1Пар. 2: 47 је ... Шта је 1Пар. 2: 47?
ЈахДаи синови: Регем, Јотам, Гесхан, Пелет, Ефа и Шааф.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.