1Пар. 20: 1 је ... што је 1 пар. 20: 1?
Годину дана касније, у време када су краљеви излазили 999, Јоаб је изводио војску и почео да уништава земљу Амоноваца и дошао и опсаде Рахбе. Давид је остао у Јерусалиму. Јоаб, освојивши Раббах, уништио је. 2 Свет. 11: 1 2 Свет. 12: 26 Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.