Аквизиције су ... Шта је аквизиција?
Римљанима 20:28, Провера 10: 3, Јеремија 20: 5, Мицах 4:13) - богатство, акумулација, све врсте добивања.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.