Адмонисх
адмонисх (в'а) т - убедите, подучите, учите, подучавајте (учите) да подучава (да води) (1 Тимотеји 1: 5).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.