Алкидне смоле - то ... Шта алкидне смоле?

смолисинтетицхеские алкидне смоле, поликондцнзације производи полибазних карбоксилних киселина са полиалкохола; високе вискозне течности. Најчешћи алкидне смоле изведени из фталне киселина и глицерола или пентаеритритол, названи респективно глиптал смоле (глифталиами) и Нитроцелулоза смола (пентафталиами). Користе се углавном за припрему алкидних лакова. * СМОЛИАЛКИДНИЕ алкидне смоле, синтетичке смоле, поликондцнзације производи полибазних карбоксилних киселина са полиалкохола; високе вискозне течности. Најчешћи алкидне смоле изведени из фталне киселина и глицерола или пентаеритритол, названи респективно глиптал смоле (глифталиами) и Нитроцелулоза смола (пентафталиами). Користе се углавном за припрему алкидних лакова.

Енциклопедијски речник. 2009.