Биографски речник

Василиј Анисимов Афанасиевицх

Василиј Анисимов Афанасиевицх - то је ... Шта је Василиј Анисимов Афанасиевицх?
Анисимов Василиј Афанасиевицх, математичар, син сељака Смоленск покрајини. Рођен 1860. године; завршио курс на Московском универзитету; 1889. године именован је за приватног доктора на Московском универзитету и одбранио магистарску тезу "Основе теорије линеарних диференцијалних једначина" (Москва); од 1890. године, професор за чисту математику на Универзитету у Варшави; 1892. године је одбранио докторску тезу "Услове Фуцхс и његове примене", 1898. добила још једну столицу чисте математике у Варшави Политехничком институту. Поред теза А. објавио: "Елементи стварних полинома" (Варшава, 1902); "току рачуна варијација" (ибид, 1904) и велики број чланака у математичким часописима.

Биографски речник. 2000.