Аспирација је ... Која је аспирација?
Спремност : 8, Римљанима 30: 26, Лука 2:25, Дела 23: 6) - жеља, очекивање.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.