Басхкееви - То ... Шта Басхкееви?
Басхкееви. - У 1503, Василиј Басхкеев - као што се види из писама, жалио да његов син Јован, Гранд Принце Иури Иоанновицх, власништво и Рузои Дмитров, имао у тим местима села коло, Клиапиковои и Макаров. - 1699. је уврштен међу власницима стамбених некретнина један Басхкеев.

Биографски речник. 2000.