Биографски речник

Беликов Василиј Евлампьевич

Беликов Василиј Евлампьевич ... Как ето Беликов Василиј Евлампьевич?
Беликов, Василиј Евлампјевић - протокол, члан мисионарског друштва и Московски покрајински школски савет. Он је откуцао: "О самообразовању жене" (Москва, 1888), "О значају и потреби за молитвом" (Москва, 1889); сарађивао је у "Православном прегледу".

Биографски речник. 2000.