Биографски речник

Боголепов Иван Павлович

Боголепов Иван Павловић је ... Шта је Боголепов Иван Павловић?
Боголепов, Иван Павловић, земство статистичар. Рођен је 1851. године; био наставник у руралној руралној школи, а затим радио у статистичком бироу Московски Земски. Развио је податке о иницијалном јавном образовању и о људској храни у Московској покрајини. Боголепов радови су били основа опште мреже газдарских школа коју је усвојило московско покрајинско земство. Боголепов је сарађивао у "Руском Ведомости", посебно о питању примарне јавне едукације. Радови Боголепова разликују се у потпуности и темељитости.

Биографски речник. 2000.