Веза је ... Шта је веза?

БОНДС -и; Па. [из лат. облигатио - обавеза] Обезбеђење које даје свом носиоцу право на примања прихода у виду добити или процента номиналне вредности. Ох. вреди педесет рубаља. Куповина обвезница. Исплатите добитке на обвезници. Побједи на обвезницама. Везани, тх, тх, тх. Ох. кредит (кредит који се пласира кроз емисију обвезница). * * * обвезница (од латинске облигатио - обавезе), обезбеђење носиоца, дајући власнику право на годишњи приход у виду фиксне камате (у облику добитака или плаћања купона). Обвезнице подлежу откупу (откупу) у периоду наведеном у зајму. Обвезнице издају акционарско друштво и држава. * * * ОБАВЕЗА ОБАВЕЗА (од латинске облигатио - обавезе), осигурање приносника, даје власнику право на годишњи приход у виду фиксне камате (у облику добитака или купона). Обвезнице подлежу откупу (откупу) у периоду наведеном у зајму. Обвезнице издају акционарско друштво и држава.

Енциклопедијски речник. 2009.