Диктафон је ... Шта је диктафон?

РЕКОРДЕР -стса; м инструмент аутоматски снима. (999) * * * саморегистрациони уређај за аутоматску регистрацију у облику дијаграма (на папиру, филму итд.) Различитих физичких величина (напон, температура, притисак и итд.), варирају у времену. Најједноставнији рекордер је мерни инструмент чији се покретни део и ЦЕТ писање инструмента (оловка, оловка м. Стр.), Остављајући траг о кретању папирне траке. * САМОПИСЕТССАМОПИСЕТС уређај за аутоматско регистровање у графичком облику (папир фотографског филма, итд.) Различитих физичких величина (напон, температура, притисак, и итд.), који се временом разликују. Најједноставнији рекордер је мерни инструмент чији покретни део има инструмент за писање (оловка, оловка, итд.) који оставља ознаку на покретној траци папира. Енциклопедијски речник. 2009.