Чишћење - то је ... Шта је посао третман?

лечење работигорние послове везане за процес вађења минерала из депозита. Радови настали као резултат клириншких радова називани су радови пречишћавања. * Екстракција процес минералних наслага ТРЕТМАН РАБОТИОЦХИСТНИЕ ВОРК мининг повезани. Радови настали као резултат клириншких радова називани су радови пречишћавања.

Енциклопедијски речник. 2009.