Енциклопедијски речник

Рачунарска меморија

Рачунарска меморија је ... Шта је меморија за рачунар?

меморија Главни рачунар намењен за снимање, чување и издавање информација представљених у облику кода; је формиран од једног или више меморијских уређаја (РАМ). Највећа количина информација које се истовремено могу чувати у меморији рачунара одређује укупни капацитет свих уређаја за складиштење који су укључени у њега; Брзина меморије рачунара зависи како од брзине појединачних уређаја за складиштење, тако и од начина размјене информација између њих. Рачунарска меморија обично се дели на оперативне (или главне), спољне (помоћне) и пуфер; респективно, меморија која формира једну или другу врсту рачунарске меморије, има слично име - оперативну, спољну, бафер меморију. * * * МЕМОРИЈА РАЧУНАРСКОГ РАЧУНАРА, рачунарски део намењен за снимање, чување и издавање информација представљених у облику шифре; је формиран од једног или више меморијских уређаја (РАМ). Највећа количина информација које се могу истовремено чувати у меморији рачунара одређује укупан капацитет свих уређаја за складиштење укључених у њега; Брзина меморије рачунара зависи како од брзине појединачних уређаја за складиштење, тако и од начина размјене информација између њих. Рачунарска меморија обично се дели на оперативне (или главне), спољне (помоћне) и пуфер; респективно, меморија која формира једну или другу врсту рачунарске меморије, има слично име - оперативну, спољну, бафер меморију.

Енциклопедијски речник. 2009.