Смрт је ... Шта је смрт?
- прекид или одсуство живота, одвајање душе од тела. Бога није створио смрт. Будући да је човек (Адам) створио леп, Бог га је само упозорио да ће умрети, ако би показао непослушност, отишао би из Божје заповести, оставио би Бога. Човек је ишао тачно на то