Испитаник је ... Који је испитаник?

РЕСПОНДЕНТ -а; м. 1. Онај коме је поднесена тужба (антип .: Тужилац). Ох. на суђењу. Позив испитаника. Питање за испитанику. 2. Разг. Онај ко је одговоран за некога, смтх. Бригад за све. Захтев од оптуженог. Испитаник, -и; Па. * * * окривљени спора, разматран од стране суда или арбитраже, на које се подноси захтев тужбе. * * * ОДГОВОР, страна у спору, разматрана од стране суда или арбитраже, на коју се подноси захтев тужбе. Енциклопедијски речник. 2009.