Биографски речник

Добронравов Варнава О

Добронравов О Варнава - то ... Шта је Добронравов О Варнава?
Добронравов А. Варнава - познати акушер. Рођен је 1848. године; Дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Москви; помоћник професора акушерства и женских болести први у Москви, потом на Универзитету у Кијеву. Штампа велики број чланака о својој специјалности, углавном у "Московском Кирургичком друштву Летописиах".

Биографски речник. 2000.