Биографски речник

Фелкел Јулиус Карловицх

Фелкел Јулиус Карловић је ... Шта је Фелкел Јулиус Карловицх?
Фелкел (Јулиус Карловицх) - наставник, филолог (1812 - 1882), изворно из Берлина. 1833. се преселио у Русију; био предавач на немачком на Московском универзитету; једном је прочитао класичну филологију. Његови главни радови: "Прелиминарни посматрања педагогије и дидактике" (Москва, 1845), "Немачки Реадер" (Санкт-Петербург, 1847), и преводи говора Цицерона, као и изводе из Т. Либије и Цезар рата у Галији ради. Видети "Говори прочитани на свечаном састанку Московског универзитета 12. јануара 1883. године"; Језици "Преглед живота и дела руских писаца" (број 2).

Биографски речник. 2000.