Ферита антена је ... Шта је ферита антена?

магнетна антена ферита са феритним језгром. Висока магнетска осетљивост ферита омогућава производњу феритних антена димензија знатно мањих од оних код петље антене, са истим емфом индукованим у њима. * * * ФЕРРИТЕ АНТЕННАФЕРРИТЕ АНТЕНА, магнетна антена са језгром ферита. Висока магнетска осетљивост ферита омогућава производњу феритних антена димензија знатно мањих од оних у петљу антене са идентичним електромоторним силама индукованим у њима.

Енциклопедијски речник. 2009.