Фероцен је ... Шта је фероцен?

фероцен наранџасти кристали; т пл 173 ° Ц; има такозвани сендвичу структуру. Термостабилизатор полиетилена и диен гума (на пример, бутадиен гума); Користи се у синтези неких лекова. Откриће фероцена (1951) стимулисало је развој хемије π-комплексних једињења транзиционих метала, у којима су последње везане за органске лиганде делокализованим π-везама.

* * * ФЕРРОЦЕНФЕРРОЦЕН, наранџасти кристали, т пл 174 ° Ц; има такозвани. сендвич-структура. Термички стабилизатор полиетилена и диен гума (нпр. Бутадиен гума); Користи се у синтези неких лекова. Откриће фероцена (1951) подстакло је развој хемије п-комплексних једињења транзиционих метала, у којима су последње везане за органске лиганде делокализованим п-везама.

Енциклопедијски речник. 2009.