Феро-сонде је ... Шта је феро-сонд?

ФЕРРОЗОНД -а; м. Осјетљиви елемент за детектовање магнетног поља и мјерење његове снаге. Флуоресонд, -т, -т. Ф. магнетометар. Ф. контрола заваривања. * * * феро-сонда за мерење јачине магнетног поља. Састоји се од језгре пермаллои, 2 навоја - узбуђења и индикатора. Вредност јачине магнетног поља одређује се од промене у магнетном стању језгра под утицајем спољног магнетног поља и поља екситационог калема. Феррозонд се користи при откривању магнетних мана, у потрази за минерали, за мерење магнетизма Месеца и планета, али и за магнетизам биолошких предмета. * * * ФЕРРОЗОНДФЕРРОЗОНЕ, уређај за мјерење јачине Х магнетног поља, укључује пермаллои језгро, 2 намотаја - узбуђење и индикатор. Вредност Х се одређује из промене у магнетном стању језгра под дејством спољног магнетног поља и поља екситационог калема. Феррозонд се користи при откривању магнетних мана, у потрази за минерали, за мерење магнетизма Месеца и планета, али и за магнетизам биолошких предмета.

Енциклопедијски речник. 2009.