Феррометар је ... Шта је феррометар?

феррометрустроиство за одређивање тренутне вредности индукције и снаге магнетног поља у феромагнетичних узорцима. Феррометар вам омогућава да направите криву магнетизације. * * * ФЕРРОМЕТРФЕРРОМЕТЕР, уређај за одређивање тренутних индуктивних вредности и јачину магнетног поља у феромагнетним узорцима. Феррометар омогућује плотирање кривина магнетизације ( види МАГНЕТИЗАЦИЈСКЕ КРИВИЦЕ).

Енциклопедијски речник. 2009.