Плодност је ... Шта је плодност?

плодност сексуалне продуктивности женских животиња. Плодност у различитим групама животиња је веома различита. Код сисара, плодност варира од 1-2 младунца (често не сваке године) до 10-15 (обично неколико пута годишње). Неки инсекти одлажу до неколико стотина хиљада јаја, месечне рибе - до 300 милиона јаја. Повећање плодности домаћих животиња један је од главних проблема сточарства. * * * ФОСТИВИТИ ФЕРТИЛИТИ, сексуална продуктивност женских животиња. Плодност у различитим групама животиња је веома различита. Код сисара, плодност варира од 1-2 младих (често не сваке године) до 10-15 (обично неколико пута годишње). Неки инсекти одлажу до неколико стотина хиљада јаја, месечне рибе - до 300 милиона јаја. Повећање плодности домаћих животиња један је од главних проблема сточарства.

Енциклопедијски речник. 2009.