Оплодња - је ... Шта је оплодња?

ÐУБРЕЊЕ тх; цф. 1. за оплодњу - за оплодњу. 2. Спој мушких и женских герминативних ћелија, што доводи до формирања живом ћелију која може развити у нову организам. * Фертилизација (сингами), спајање мушких и женских полних ћелија (гамета) у биљкама, животињама и људима, чиме се постиже зигота, способност да се развије у нови организам. Оплодњаве је основа сексуалне репродукције и осигурава пренос наследних особина од родитеља до потомства. * ОПЛОДОТВОРЕНИЕОПЛОДОТВОРЕНИЕ (сингами), спајање мушких и женских полних ћелија (гаметима ( см. Гамет)) у биљкама, животињама и људима, што доводи до зигота ( см. зигота ), способни да се развију у нови организам. Оплодњаве је основа сексуалне репродукције и осигурава пренос наследних особина од родитеља до потомства.

Енциклопедијски речник. 2009.