Енциклопедијски речник

ђУбрива и Институт за сузбијање штеточина

ђУбрива и дератизација Завод - то ... Шта ђубрива и Институт за контролу штеточина?

Ђубрива и инсекто-фунгициди су институт. Иа В. Самоилова, организована је 1919. године у Москви. * * * ИНСТИТУЦИЈЕ И ИНСЕКТИОФУНДИДИ ИНСТИТУЦИЈЕ И ИНСЕКТИОФУНДИДИДИ ИНСТИТУЈУ их. Иа В. Самоилова, организована је 1919. године у Москви.

Енциклопедијски речник. 2009.