Енциклопедијски речник

Фејнман дијаграме

Феинман дијаграми - ... Шта је Фејнман дијаграм?

Феинман диаграммиграфицхески метод за опис интеракције и приказе решениј нелинејних уравнениј квантовој теории пола у оквиру теорије пертурбације; предложио Р. Феинман. Фејнманови дијаграми се такође користе у квантној теорији чврстих материја, нелинеарна оптика.

Енциклопедијски речник. 2009.