Фибонацци је ... Шта је Фибоначија?

Фибонаццимал. Леонардо из Пизе. * * * ФИБОНАЦЦХИФИБОНАЦЦИ, види Леонардо Писански ( види ЛЕОНАРДО ПИЗАНСКИ).

Енциклопедијски речник. 2009.