Лудост - ово ... Каква лудост?
иур'одство (1. Самуилова 21: ... 15; 1 Кор 1: 18, 21) - Црази, stupid (иста реч у 1. Коринћанима ... 1: 23; 1ЦО 2: 14; 1ЦО 4: 10, преведено као "глупости" и 1ЦО 1: 25 - "глупе ствари") ..

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.