Енциклопедијски речник

Преносни однос

Преносни однос је ... Колики је преносни однос?

однос односа угаона брзина веза механизма (мастер и славе). Преносни однос серије секвенцијално спојених преноса је једнак производу њиховог преносног односа. * * * ТРАНСМИТТИНГ РЕЛАЦИЈА ПРЕДЊА ОДНОСНОСТ, однос угаона брзина веза механизма (мајстор и роб). Преносни однос серије секвенцијално спојених преноса је једнак производу њихових брзина преноса.

Енциклопедијски речник. 2009.