Живот. 39: 21 је ... Шта је живот? 39: 21?
И Господ је био са Јожефом, проширио му је милост и давао му услугу у очима шефа затвора. Ацтс. 7: 10

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.