Генесис 19:27 је ... Шта је Генесис 19:27?
А Абрахам устаде рано ујутру и крене на место где је стајао пред Господом, Ген. 18: 22 Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.