Генесис 9:25 је ... Шта је Генесис 9:25?
И рече: Проклет Канаан; Он ће бити роб робова његовој браћи.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.