Енциклопедијски речник

Полиса осигурања

Осигурање политика - то је ... Шта је полиса осигурања?

политика осигурања (француске полиције, из Италије полизза - .. признанице, признаница), документа (обично номиналне) . потврђује закључивање уговора личног или имовинског осигурања и услове * * * policija СТРАХОВОИПОЛИС осигурање (Француска полиција, из Италије полизза - .. признанице, признаница), документа (обично номиналне) којим се потврђује закључак споразума лични или осигурање имовине и његовим одредбама .

Цоллегиате дицтионари, 2009.

. <- 1 ->