Заштита од буке је ... Шта је имуност буке?

ИММУНЕ СТАБИЛИТИ -и; Па. Способност радио-електроничког система за преношење и пријем информација ради издржавања сметњи. Висока тачка П. радио. Теорија потенцијалног имуности буке. * * * Шумски имунитет техничког уређаја (система), његова способност да извршава своје функције у присуству сметњи. Оцјењује се максималним интензитетом ометања, при чему кршење функција не прелази дозвољене границе. * * * ИНТЕРМЕДИАТЕ ИНСТРУМЕНТАЦИЈА техничког уређаја (система), његова способност да извршава своје функције у присуству сметњи. Оцјењује се максималним интензитетом ометања, при чему кршење функција не прелази дозвољене границе.

Енциклопедијски речник. 2009.