Енциклопедијски речник

Пресечак скупова

Пресечак скупова је ... Која је раскрсница скупова?

раскрсница поставља концепт теорије скупа; Пресечак скупова је скуп који се састоји од свих оних елемената који истовремено припадају свим датим скуповима. Пресек сетова А и В означава А∩В или АВ . * * * ПРЕТРЕСНИ МУЛТИПУРЗ СЕТОВА, концепт теорије скупова; Пресечак скупова је скуп који се састоји од свих оних елемената који истовремено припадају свим датим скуповима. Пресек сетова А и Б означава АСБ или АБ.

Енциклопедијски речник. 2009.