Биографски речник

Анастасиа Иаковлевна Кириакова

Анастасиа Кириакова је ... Шта је Анастасиа Иаковлевна Кириакова?
Кириакова (Анастасиа Иаковлевна) је писац, видјети Марцхенко.

Биографски речник. 2000.