Енциклопедијски речник

Последња реч оптуженог

Последња реч оптуженог - је ... Шта је последња реч оптуженог?

подсудимоговиступление последња реч оптуженог пред уклањања суда за одмеравање казне. * * * ПОСЛЕДЊА РЕВОЛУЦИЈА СЛОВЕНИЈЕ, појављивање окривљеног пре уклањања суда за изрицање казне.

Енциклопедијски речник. 2009.