Енциклопедијски речник

Књижевни језик

Књижевни језик - то је ... Шта је књижевни језик?

Књижевна иазикнормализованнаиа (види норме језика) наддиалектнаиа облик језика који постоји у усменим и писаним сорти, служи свим областима друштвеног и културног живота људи. * књижевни језик ИАЗИКЛИТЕРАТУРНИ нормализован (види. језичка норма ( СМ. Нормална језику)) наддиалектнаиа облик језика који постоји у усменим и писаним сорти, служи свим областима друштвеног и културног живота људи.

Цоллегиате . Речник 2009

<- 1 ->