Енциклопедијски речник

Магнетни флукс

Магнетни флукс је ... Шта је магнетни флукс?

флукс магнетног флукса вектора магнетске индукције В кроз било коју површину. Магнетног флукса кроз мали чеп дС , у оквиру којих вектор Б је непромењен, је дф = Б н дС , где је В н пројекција вектора на нормалу до површине дС . Магнетни ток Ф кроз коначну површину је једнак интегралу од дФ преко ове површине. За затворену површину, магнетни флукс је нула, што одражава одсуство магнетних пуњења у природи - извори магнетног поља. * * * МАГНЕТНИ ФЛУКС МАГНЕТНИ ТОК, флукс магнетног индуктивног вектора В кроз било коју површину. Магнетног флукса кроз мали чеп дС , у оквиру којих вектор Б је непромењен, је дф = Б н дС , где је Б н пројекција вектора на нормалу до површине дС . Магнетни ток Ф кроз коначну површину је једнак интегралу од дФ преко ове површине. За затворену површину, магнетни флукс је нула, што одражава одсуство магнетних пуњења у природи - извори магнетног поља.

Енциклопедијски речник. 2009.